Możliwość zwrotu
do 90 dni
On-line chat
po-ne 9-21h
Bezpłatna infolinia
800 012 208

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejszym udzielam zgody spółce AUDIO PARTNER s.r.o., z siedzibą Děkanská vinice I 1644, [REGON]: 27114147, zapisanej w rejestrze publicznym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sygn. C, wpis 109711 (dalej jako „Administrator”), by zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych (dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”), przetwarzała następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, zachowania konsumenckie.
 2. Imię, nazwisko, numer telefonu oraz zachowania konsumenckie przetwarzane są w celu przesyłania materiałów marketingowych. Administrator będzie dysponował danymi przez okres 3 lat.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych. Zgodę można w dowolnym momencie cofnąć, na przykład wysyłając e-mail lub list na adres korespondencyjny spółki AUDIO PARTNER s.r.o.
 4. Przetwarzaniem danych zajmuje się Administrator, mogą je jednak dla Administratora przetwarzać także następujące podmioty: Dostawca oprogramowania Yottly DiffSolutions s.r.o.
 5. Należy mieć na uwadze, że w świetle prawa możecie Państwo:
  • kiedykolwiek odwołać zgodę,
  • zażądać od nas informacji, jakie dane są przetwarzane,
  • zażądać od nas wyjaśnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
  • zażądać dostępu do tych danych, wystąpić o ich aktualizacje czy korektę,
  • zażądać od nas usunięcia tych danych a w przypadku wystąpienia wątpliwości, w kwestii dotrzymywania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrócić się do nas lub do Urzędu ochrony danych osobowych.

© AUDIO PARTNER s.r.o.
Proszę czekać